Jahutuskuivatid & niiskus suruõhusüsteemis

Suruõhusüsteemi tekkiv niiskus/vesi tuleb kompressori kaudu sisse tõmmatud atmosfääri õhust, mille kogus sõltub sissetõmmatud õhumassist ning temperatuurist. Mida kõrgem on temperatuur, seda rohkem niiskust atmosfääri õhk sisaldab. Kui suruõhk hiljem suruõhusüsteemis jahtub, muutub see kondensveeks ja võib põhjustada tõsist kahju teie suruõhusüsteemis, seadmetes ja töö kvaliteedis.
    Seega niiskuse kõrvaldamiseks on üks võimalus suruõhusüsteemis suruõhk jahutuskuivati abil maha jahutada, et niiskus omavahel ühenduks ja tekkiks kondensvesi. Seejärel koguda/juhtida see kokku ning eraldada soovituslikult energiasäästlikult (Suruõhku mitte kulutavate klappide abil) suruõhusüsteemist.

(Ceccato automaatseid energiasäästlikuid vee-eraldus klappe on olemas nii elektrilisi kui ka mehaanilisi.)


Suruõhukuivati valikul, peaks aga arvestama kindlasti suurema õhujahutus tootlikusega kui kompressori õhutootlikus. Seda põhjusel, et seadmed ei tööta enamjaolt mitte kunagi järjepidevalt samades oludes. Nagu näiteks:

- K
uivatisse sisenev õhutemperatuur kompressorist võib tõusta suvisel perioodil või tolmuse ja hooldamata kompressori tõttu.
- Kuivati jahutus radikas on tolmuseks läinud 100 töötunniga ning ei jahuta piisavalt suruõhku.
- V
õi siis õhuniiskus on kõrgem, ümbritsevas keskkonnas ning tekkib rohkem kondensvett, mille tõttu jahuti ei jaksa enam jahutada piisavalt.
- Trassis kasutatav töörõhk on suurema tarbimise tõttu madalam, mille pärast langeb ka õhukuivati tehase antud tootlikus.

Need on ainult mõni üksik põhjus kümmnetest, mis võib põhjustada aga koheselt võimaliku kondensvee tekke suruõhusüsteemi. Seega soovitaksime töökindluse tõstmiseks valida alati tooltikuselt natukene suurema kuivati.

Sobiva õhukuivati leidmiseks on järgnev tabel, kust saab siis kalkuleerida omale tehase etteantud tingimustes töötava jahutuskuivati tootlikuse, teie keskkonnas. Sellele lisaks soovitaksime alati paigaldada umbes 20% tootlikuma õhukuivati.

Õhukuivati parema töö tagamiseks on mõistlik ka paigaldada mõne lahenduse puhul enne suruõhukuivatit tsüklon vee-eraldaja, mis eraldab siis kompressorist tekkinud kondensvee, et ei põhjustaks jahuti liigset soojendamist. (Sellest aga rohkem infot näeb kohe all)


Soovitame kõigil klientidel alati vahetult enne kuivati õhutrassi sisendi ühendust paigaldada trassifilter või tsüklon vee-eraldaja. Vältimaks liigse mustuse ja vedeliku tekkimist kuivatisse, mis võib põhjustada kuivati kondensvee väljalaske klappide kinni jäämist, ummistus ja kuivati mitte jahutamist.

Tsüklon vee-eraldajat soovitame aga ainult juhul, kui kompressoril on õhu järlejahutus radikas ja kompressorist väljuv suruõhk läheb otse suruõhukuivatisse, mitte mahutisse. Kui õhk liigub esmalt suruõhumahutisse ja alles siis jahutuskuivatisse siis kompressorist tulnud liigne kondensvesi/õli jääb mahutisse ja ei soojenda kuivatit seest liialt soojaks ning hoiaks ära liigse õli sattumise kuivatisse.
     Tsüklon vee-eraldaja teine suur eelis ka enne jahutuskuivatit on võimaliku liigse kompressorist tuleva õli ära hoidmine enne kuivatisse jõudmist, mis eraldatakse suuremjaolt koos kondensveega vee-eraldajast. Seda tekkib õhutrassi muidugi ainult juhul kui kompressori separaatori filter on vana, töötemperatuur liialt kõrge või kompressori sisene klapp rikkis. Liigne õli suruõhukuivatis põhjustaks aga vedeliku väljalaske klappide tõrkeid, jahutusprobleeme ning soojusvaheti määrimist. Hiljem eeldaks see aga süsteemi korraliku läbipesu.

Trassifiltrit soovitame paigaldada enne kuivatit ainult juhul kui suruõhk kompressorist liigub enne mahutisse. Sellisel juhul liigne kondensvesi jääb mahutisse ja ei hakka ummistama trassifiltrit, mis põhjustab omakorda rõhukadusid ja piirab õhu voolavust. Liigse kondensveega/õliga nõuab ka trassifiltri element tihedamat vahetust kui kompressor hooldust vajaks. Sest põhjustab enne rõhukadusid ja piirab õhu voolavust.
   Parema õhutrassis tekkiva kompressori õli eraldamiseks on ka mõistlikum paigaldada trassifilter alati peale jahutuskuivatit, sest sellisel juhul võimalik soe õliaur jahutatakse enne jahutist väljumist korraks maha ning kondenseerub vedelikuks, mis teisel juhul sooja auruna võib aga VÄGA minimaalselt ikkagi läbi filtrielemendi sattuda.


Järgneval joonisel on ka näidatud jahutuskuivati töökäik.

Tulemusi ei leitud